ویژگی های مدیر خلاق

دسته: مطالب و مقالات منتشر شده در پنج شنبه, 30 آذر 1396 نوشته شده توسط معيني

 مدیر خلاق و نو آور کسی است که از هیچ چیز ،همه چیز می آفریند. 

 

 

مدیر خلاق با استفاده از نیروی ذاتی و تخیل خلاق خود ،امکانات بالقوه را به بالفعل تبدیل می کند. او: 

 

1-اعتماد به نفس دارد و مقاوم و مصمم و سمج است. 

2-قدرت تحمل ابهامات را دارد و دیرتر خسته و کلافه و سردر گم می شود. 

3-به پدیده ها نگاهی غیر مرسوم دارد. 

4-قدرت اطلاعات تخصصی و عمومی زیادی دارد. 

5-در مدیریت خود از سبک رهبری تفویضی استفاده می کند وبسیار انعطاف پذیر است. 

6- ثبات فکری دارد و ساده ا نگار نیست. 

7- تجربه پژوهشی اش او را به دنبال فکر های بکر و دست نخورده می کشاند. 

8- جسارت برخورد با مسایل پیچیده را دارد. 

9- علاقه وافری به کار و تلاش و کوشش دارد. 

10- دقیق و ریز نگر است و به دقت به اطراف نظر می افکند. 

11- در ضمن استقلال رای و قضاوت ،حوصله وتوانایی شنیدن و هم جوشی افکار را دارد. 

12- خطر پذیر است. 

13- مهارت های ادراکی وانسانی زیادی دارد. 

14- سریع الانتقال است و قدرت حل مسائل را دارد. 

15-برای پیشبرد اهداف خود ،از ارتباطات گروهی و شخصیتی استفاده می کند. 

16- برنامه ریزی او بلند مدت و راهبردی است. 

17- فرصت طلب و موقعیت جوست و قبل از دیگران طرح های خود را ارائه می دهد. 

18- سنت شکن و نو گراست. 

19- گیرنده های قوی و حساسی دارد. 

20- هوش های چند گانه او از متوسط جامعه بالاتر است.

 

بازدید: 652