جزوه درس مقدمات سازمان و مدیریت بصورت خلاصه در قالب فایل pdf

پیوست ها:
دانلود این فایل (sazman modiriyat.PDF)جزوه درس مقدمات سازمان و مدیریت[جزوه درس مقدمات سازمان و مدیریت]890 Kb