جزوه خلاصه شده درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها ویژه دانشجویان علمی کاربردی در پیوست ذیل این مطلب درج شده است که می توانید دانلود نمائید.

لازم به ذکر است منبع مفید برای محتوای کامل درس کتاب "تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها" نوشته شمس السادات زاهد پور می باشد.

ان شاالله موفق باشید.