جزوه درسی خلاصه شده سیستم های اطلاعات حسابداری

حائی نکات مهم و ضروری

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (ais-ok.pdf)جزوه درس سیستم های اطلاعات حسابداری[جزوه درس سیستم های اطلاعات حسابداری]3223 Kb