جزوه خلاصه شده درس شناخت صنعت بیمه 

دانشگاه علمی کاربردی صائین قلعه

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (bime-ok.pdf)جزوه خلاصه شده درس شناخت صنعت بیمه [دانلود جزوه شده درس شناخت صنعت بیمه ]647 Kb