جزوه درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی

از لینک زیر دانلود نمایید.

پیوست ها:
دانلود این فایل (fonon-mozakereh.pdf)دانلود جزوه درس اصول و فنون مذاکره[جزوه درس اصول و فنون مذاکره دانشگاه علمی کاربردی]486 Kb