منبع کتاب درس کارآفرینی

کتاب: اصول و مبانی کارآفرینی

تالیف: مهدی سعیدی کیا

سوالات مهم درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی در لینک زیر  قابل دریافت است

پیوست ها:
دانلود این فایل (karafarini-elmi-karbordi.docx)دانلود سوالات مهم درس کارآفرینی[سوالات مهم درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی]31 Kb