جزوه درس گزارش نویسی برای دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

از لینک زیر می توانید دانلود کنید

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (report-ok-jozve.pdf)جزوه درس گزارش نویسی[جزوه درس گزارش نویسی دانشگاه علمی کاربردی]1503 Kb