منبع درس کتاب مبانی و اصول سرپرستی تالیف سید محمد سلجوقی می باشد.

خلاصه کتاب بصورت جزوه برای دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی توسط یکی از دانشجویان تهیه گردیده که در پیوست ذیل برایتان جهت دانلود قرار داده شده است.

از پیوست می توانید دانلود کنید.

پیوست ها:
دانلود این فایل (jozveh-osul-sarparasti.docx)دانلود جزوه [جزوه درس اصول سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی]194 Kb